• Tom Ragnar Pedersen

    Tom Ragnar Pedersen

    Teknisk sjef/brannsjef Mobil: 926 01 944 Telefon: 76 05 05 11
  • Vigdis Bolås

    Vigdis Bolås

    Kommunedirektør Telefon: 760 50 506

Tlf. 76 05 05 00
postkasse@rost.kommune.no

Post- og besøksadresse:
Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst

Organisasjonsnummer: 945 037 687
Kontonummer: 4500 78 75839
Kommunenummer: 1856

Legekontor: tlf. 76 05 05 40
Legevakt etter 14:30 og i helg: tlf. 116 117