Arbeidsmiljøutvalget

Fra arbeidsgiversiden:

  1. Ordfører Elisabeth K. Mikalsen
  2. Rådmann/ Kommunedirektør
  3. Geir Børre Johansen

 

Fra de ansatte:

  1. Hovedverneombud Hans E. Isaksen
  2. ……………
  3. ……………

 

Fra bedriftshelsetjenesten:

  1. Daglig leder