Fra og med 10 august er det mulig å forhåndsstemme til stortings- og sametingsvalget 2017.

Forhåndstemmemottaket i Røst kommune vil være åpent fra 08:30 til 15:00 hver dag, i tillegg vil det i uke 36 være mulig å stemme på Røst helsesenter.

De som av helsemessige årsaker ikke har mulighet til å ta seg til valglokalene i forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, kan søke valgstyret om å få stemme hjemme.  Ta kontakt med kommunens servicekontor på telefon 760 50 500 for ytterligere informasjon.

For å kunne stemme må man være innført i manntallet. Alle som er innført i manntallet skal ha fått tilsendt valgkort. Er du usikker på om du er innført i kommunens manntall, ligger manntallet ute til offentlig ettersyn på kommunen servicekontor og på Joker avd. Røst.

Oversikt over valglokaler og forhåndsstemmemottak finnes på  valglokaler.no