Røst kommune har i likhet med mange andre kommuner satt av et kommunalt tilskudd til lag og foreninger som ønsker å være arrangør for markeringen av nasjonaldagen.

Tilskuddet er på kr. 20.000,-  i tillegg går overskuddet fra salget i sin helhet til arrangørene.

Vi håper noen har lyst til å bidra til en fin feiring for øyas befolkning og kommunen vil være behjelpelig med informasjon og sine erfaringer fra tidligere års arrangementer.

Søknaden må være oss i hende innen 22.april og sendes til:

postkasse@rost.kommune.no