Ungdom fra 8-10.klassetrinn inviteres til å delta på dagtid og har et eget opplegg sammen med ungdomsrådet og Rune Røbekk. Ungdommene forbereder og skal vise frem det de har jobbet med på ettermiddagen og vi inviterer alle til å støtte opp om ungdommens initiativ. 

Foresatte og kommunens representanter inviteres spesielt!

Åpent gratis arrangement  - Vi er TETT PÅ ungdommen

Sted: Menighetshuset
Kl. 16:00 - 17:30 Informasjon, aktiviteter og servering av varm mat

Ungdommen leder oss gjennom ettermiddagen