Det gis støtte til arrangementer for organisasjoner/enkeltpersoner hjemmehørende i Røst kommune. Det gis støtte til allment kulturarbeid, idrett og friluftsliv, øvrige kulturformål og det er satt en øvre grense på kr. 10 000,-

Retningslinjer og søknadsskjema ligger vedlagt.

Søknaden sendes til: postkasse@rost.kommune.no