I brosjyren finner du viktige telefonnummer og de rutinene som praktiseres ved dødsfall.

Skulle du ha behov for veiledning eller informasjon kan servicekontoret kontaktes.