Graviditetstest

Graviditetstester selges på Joker Røst og på legekontoret. Både jordmor og lege kan veilede deg om du er usikker eller har spørsmål om graviditet. 

Svangerskapsomsorg

Vi ønsker at du skal ta kontakt med legekontoret så tidlig som mulig i svangerskapet, slik at du får avtalt første kontroll med jordmor eller lege. Svangerskapsomsorgen er et frivillig og gratis tilbud til alle gravide i Norge. Vi tilbyr svangerskapskontroller med samtale og veiledning, samt undersøkelser som er anbefalt i nasjonale retningslinjer.

På Røst er det ansatt en jordmor som kommer en gang i måneden. Hun heter Kristine Rist Jarnæs og har jobbet fast ved fødeavdelingen i Bodø siden 2013.

Friske gravide vil følges opp med kontroll en gang i måneden. Du kan også få kontroll hos fastlege dersom du ønsker det, eller hvis svangerskapet krever ekstra oppfølging.

Ultralyd

Du vil få tilbud om tidlig ultralyd (rundt uke 12) ved kvinneklinikken i Bodø, samt ultralyd rundt uke 18. Partner er hjertelig velkommen til å være med, men det er kun den gravide som vil få dekket pasientreise.

Fødsel

Det er vanlig å reise inn til Bodø en uke før termin. Har du ikke plass å bo vil du få dekket hotell frem til fødselen starter.

Barselsomsorg

Etter fødselen vil jordmor og helsesykepleier komme på hjemmebesøk så snart som mulig etter at du har kommet hjem. Mor anbefales å bestille en legetime 6 uker etter fødsel.

Jordmor, fastlege og helsesykepleier tilstreber et godt tverrfaglig samarbeid. Vi har godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten og har lavterskel for å konferere eller henvise til sykehuset.