Folkehelseinstituttet utvidet 07.03 sin anbefaling om hjemmekarantene til også å omfatte alle personer som de siste 14 dager har vært i områder med vedvarende smittespredning av det nye koronaviruset. Det vil blant annet si at personer som har vært i disse områdene ikke skal gå på jobb eller skole

Den kommunale kriseledelsen i Røst kommune har i dag etter en samlet vurdering valgt å gå ut med informasjon om at det for tiden er to personer i hjemmekarantene på Røst.  Dette er fordi de har vært i de aktuelle områdene, ikke fordi de har symptomer eller andre grunner til mistanke om sykdom. De aktuelle personene følges opp av kommunehelsetjenesten. Hjemmekarantene er ikke det samme som hjemmeisolasjon, mer informasjon om hjemmekarantene finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

Det er svært viktig at alle respekterer bestemmelsene om karantene og isolering, dersom dette blir bestemt av lege. NAV har bestemt at personer som sitter i hjemmekarantene fordi en lege har bestemt dette har rett på sykepenger.

Folkehelseinstituttet har fra i dag, 10.03, definert hele Italia som område med utbredt smittespredning av det nye koronaviruset. Kommunen vil derfor oppfordre til at alle eventuelle nært forstående planlagte besøk fra Italia utsettes inntil videre.  Oppdatert oversikt over områder med utbredt smittespredning finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.

Informasjon til publikum om det nye koronaviruset finnes også på helsenorge.no

Med vennlig hilsen

Kjell-Arne Helgebostad

Kommuneoverlege