Røst kommune er pålagt å organisere et tilbud til barn i barnehage og barneskole som har foreldre som jobber i helse- og omsorgstjenesten, brann og redning, vann og avløp, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Disse er definert av Direktoratet for Samfunssikkerhet og beredskap.  Foreldrene det gjelder vil bli kontaktet av lederen i barnehagen eller rektor.

Røst kommune har allerede vedtatt stenging av svømmehall og treningssenter.

 

Mer informasjon om tiltakene finnes på Helsedirektoratets nettsider.