HELSESTASJON:

            Ansatte:     Konstituert helsesøster Sissel Isaksen

Kontortid: Annenhver uke fra kl 0800 – 1530

Helsestasjonen er åpent følgende uker andre halvdel av 2018:

Uke 38        17.09 - 21.09

Uke 40        01.10 - 05.10

Uke 42        15.10 - 19.10

Uke 44        29.10 - 02.11

Uke 46        12.11 - 16.11

Uke 48        26.11 - 30.11

Uke 50         10.12 - 14.12

Uke 52        24.12 - 28.12

Kontoret finnes ved legekontoret på helsesenteret.

Telefon:      76 05 05 37

Helsestasjonen er et kommunalt ansvar og følger barn fra fødsel opptil 20 år. Helsestasjonen gjør en viktig jobb for forebygging og oppfølging av barn i potensielt vanskelige livssituasjoner, og samarbeidet med barnehage, fastlege og barnevern er verdifullt. På helsestasjonen får du tilbud om

  • Helseundersøkelse
  • Barnevaksinasjoner
  • Rådgivning om helse, barns utvikling, kosthold med mer
  • Det legges vekt på forebyggende helsearbeid. Helsesøster kan også komme på hjemmebesøk.
  • Dersom barn/voksne har behov for reisevaksine må du kontakte fastlegen for bestilling. Vaksinen settes av helsesøster.
  • Helsesøster gir også tilbud om influensavaksine til voksne. Vaksinen settes i hovedsak på høsten, se egne oppslag eller ta kontak tmed helsesøster.

 

Målgruppe

Barn og unge i aldersgruppen 0-20 år.

 

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.