HELSESTASJON:

            Ansatte:     Konstituert helsesøster Sissel Isaksen

Kontortid: Annenhver uke fra kl 0800 – 1530

Helsestasjonen er åpent følgende uker første halvdel i 2017:

 12 - 14 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 26

Kontoret finnes ved legekontoret på helsesenteret.

Telefon:      76 05 05 37

Helsestasjonen er et kommunalt ansvar og følger barn fra fødsel opptil 20 år. Helsestasjonen gjør en viktig jobb for forebygging og oppfølging av barn i potensielt vanskelige livssituasjoner, og samarbeidet med barnehage, fastlege og barnevern er verdifullt. På helsestasjonen får du tilbud om

  • Helseundersøkelse
  • Barnevaksinasjoner
  • Rådgivning om helse, barns utvikling, kosthold med mer
  • Det legges vekt på forebyggende helsearbeid. Helsesøster kan også komme på hjemmebesøk.
  • Dersom barn/voksne har behov for reisevaksine må du kontakte fastlegen for bestilling. Vaksinen settes av helsesøster.
  • Helsesøster gir også tilbud om influensavaksine til voksne. Vaksinen settes i hovedsak på høsten, se egne oppslag eller ta kontak tmed helsesøster.

 

Målgruppe

Barn og unge i aldersgruppen 0-20 år.

 

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.