Røst kommune anbefaler at ansatte og befolkningen forholder seg til helsenorge.no og Folkehelseinstituttet for informasjon og råd om det nye koronaviruset 

Besøksrestriksjoner Røst sykehjem

Etter anbefaling fra Helsedirektoratet ber Røst kommune om at enkelte grupper ikke besøker sykehjemmet og omsorgsboligene. Dette gjelder personer som i løpet av de siste 14 dager:

  • har vært i områder med vedvarende spredning av nytt koronavirus.  Disse personenen skal være i  hjemmekarantene. Områder med vedvarende smittespredning oppdateres fortløpende på Folkehelseinstituttets nettsider.
  • har vært i nærkontakt med person som er bekreftet smittet med nytt koronavirus. (covid-19).   Disse personenen skal være i  hjemmekarantene.  Informasjon om definisjon av nærkontakt finnes på Folkehelseinstituttets nettsider.
  • har hatt tegn til luftveisinfeksjon som feber, sår hals og hoste.

Disse gruppene bør også unngå med nærkontakt med andre personer med høy alder og nedsatt helse eller immunforsvar. Dette tiltaket er innført fordi eldre og beboerne i sykehjem har økt risiko for alvorlige sykdomsforløp ved smitte av det nye koronaviruset.

God hoste- og håndhygiene er viktige tiltak for å redusere risikoen for smitte.

Hvordan forholde seg ved mistanke om smitte med nytt koronavirus? 

Ved mistanke om smitte med nytt koronavirus skal pasienten ikke møte opp på legekontoret, men holde seg hjemme og kontakte helsevesenet på telefon. Det kan være aktuelt med undersøkelse og prøvetaking i hjemmet.

Dette gjelder for personer som har symptomer og

  • har vært i et område med vedvarende spredning av koronaviruset de siste 14 dagene 

eller

  • hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med det nye koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene

All undersøkelse og behandling ved mistanke om infeksjon med nytt koronavirus er gratis.

Forskjell på hjemmekarantene og isolering

Personer uten symptomer som har vært i smitteutsatte områder, eller i kontakt med smittede settes i hjemmekarantene. Ved mistenkt eller påvist infeksjon med nytt koronavirus blir isolering aktuelt, enten i hjemmet eller i helseinstitusjon. 

Det er svært viktig at alle respekterer disse reglene. 

Ta kontakt med helsevesenet på telefon

Bodø legevakt har opprettet en egen

informasjonstelefon om koronavirus 75 59 33 10  

som er åpen hver dag mellom kl 10.00 og kl 18.00.  Her vil også personer fra Røst raskt få svar på spørsmål, og råd ved mistanke om smitte med nytt koronavirus.

Ordinære telefonnummer til helsetjenesten fungerer som normalt: 

 

 

TELEFONNUMMER:

TILGJENGELIG:

BESKRIVELSE:

Røst legekontor

760 50 540

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag

 

08.30-12 og 13-14

Ordinære henvendelser. Timebestilling og resepter.

Legevakt

116 117

Hele døgnet

Akutt sykdom, skader og annet som ikke kan vente til neste kontordag

Medisinsk nødtelefon

113

Hele døgnet

Når det er akutt og står

Med vennlig hilsen


Kjell-Arne Helgebostad
Kommuneoverlege