• Frist for innlevering av listeforslag er 31. mars 2023 kl. 12.00.
  • Innlevert listeforslag kan kalles tilbake av tillitsutvalget. Erklæring om tilbakekalling må være innlevert senest kl. 12 den 20. april 2023.
  • Frist for å søke om fritak fra å stå på valgliste: 25. april 2023.

Innen 1. juni skal valgstyret avgjøre om de innleverte listeforslagene kan godkjennes. Først etter valgstyrets behandling er listene endelige.

Følgende listeforslag er innlevert til kommunestyrevalget 2023 i Røst kommune: