Helt ytterst i Lofoten – ti mil ut i havet fra fastlandet – ligger øyriket Røst. Her bor det rundt 490 mennesker, side om side med en av Europas største sjøfuglkolonier og en av verdens rikeste fiskebestander. Røst er en særegen kombinasjon av et levende fiskeri- og jordbrukssamfunn med en åpen og internasjonal kultur. Det er daglig fly- og ferjeforbindelse mellom Røst og Bodø og resten av Lofoten.


Det er et mål i kulturskolen på Røst at barn og unge får utvikle kunstneriske evner og utfolde seg i kulturuttrykk og skaperglede enkeltvis eller i grupper.

Det er nylig ansatt prosjektleder i prosjektet «Via Querinissima på Røst». Øymusikanten skal bistå prosjektleder med løpende oppgaver innenfor det kunstneriske i prosjektet og bistå i gjennomføring av aktuelle tiltak og aktiviteter.

Kvalifikasjoner:

  • Relevant høyere utdanning
  • Kunnskap om, og erfaring fra, kulturproduksjoner er en fordel
  • Erfaring fra prosjektarbeid er en fordel
  • Kompetanse innenfor to eller flere av følgende arbeidsområder; teater, sang eller dans i kombinasjon med instrument

For å jobbe i kulturskolen må du legge fram gyldig politiattest.

Personlige egenskaper:

  • Du er god til å samarbeide og utvikler gode relasjoner med andre.
  • Du har godt humør og ser løsninger før problemer.
  • Du er selvstendig og har høy grad av gjennomføringsevne.

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

en rolle i et særdeles spennende prosjekt og i utviklingen av kulturskolen på Røst. Lønn etter avtale.

Søknadsfrist: 19.09.2021

Tiltredelse: Snarest

Kontaktpersoner ved spørsmål om stillingen er prosjektleder Hildegunn Pettersen, tlf. 917 12 924 og kommunedirektør Vigdis Bolås, tlf. 907 44 719.

Skriftlig søknad sendes direkte til kommunen via eDialog - sikker innlevering av post til Røst kommune. Søknaden må inneholde komplett CV med oversikt over utdanning og praksis. Skriv også gjerne noe om din motivasjon for å søke stillingen. Attester, vitnemål og referanser vil bli etterspurt ved behov.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Røst kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.