Vi søker kokk til kjøkkenet på Røst sykehjem i 40 % stilling. 

I første omgang er dette et vikariat, men med mulighet for fast ansettelse.

Når tid? Helst i går. 

Ta kontakt med Arnhild Adolfsen på tlf.  76050532 for informasjon.