Stillingsutlysninger blir publisert på kommunens hjemmeside under "Ledige stillinger" fortløpende. På nettsiden Arbeidsplassen (nav.no) kan du finne spennende jobber i hele Røst kommune. 

Kandidater blir vurdert etter søknadstekst og CV for den enkelte rekrutteringssak, det er derfor viktig å skrive en fullstendig søknad og sørge for at CV er oppdatert. 

For å få en fullstendig søkerliste og best mulig grunnlag for vurdering av deg som søker, trenger vi at du fyller inn utdanning og erfaring i din CV.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Begrunnelsen vurderes etter reglene i Offentleglova. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.  

Enkelte stillinger har krav om at det blir levert politiattest. På hjemmesiden til politiet kan du lese om politiattest/vandelsattest. Her finner du også et eget søknadsskjema om politiattest.

Har du spørsmål om utlyste stillinger kan du ta direkte kontakt med kontaktpersonene oppgitt i stillingsutlysningene.

Trenger du mer informasjon om søkeprosessen, kontakt stabsleder Kristian Stråmyr, tlf. 76 05 05 07.

Om Røst kommune

Helt ytterst i Lofoten – ti mil ut i havet fra fastlandet – ligger øyriket Røst. Her bor det rundt 490 mennesker, side om side med en av Europas største sjøfuglkolonier og en av verdens rikeste fiskebestander.

Røst er en særegen kombinasjon av et levende fiskeri- og jordbrukssamfunn med en åpen og internasjonal kultur. Det er daglig fly- og ferjeforbindelse mellom Røst og Bodø og resten av Lofoten.