Røst oppvekstsenter avdeling barnehage har ledig stilling som

Pedagogisk leder

100 prosent fast stilling som pedagogisk leder

Kvalifikasjoner:

Godkjent utdanning som barnehagelærer/førskolelærer eller tilsvarende

God formidlingsevne overfor barn

Personlige egenskaper:

  • Du er god til å samarbeide og utvikler gode relasjoner med andre.
  • Du setter barna i sentrum og har store ambisjoner på deres vegne.
  • Du er opptatt av å skape trivsel og mestring for barna.
  • Du har godt humør og ser løsninger framfor problemer.
  • Du er selvstendig og har høy grad av gjennomføringsevne.
  • Du er åpen for å lære og er en pådriver i oppvekstenhetens satsningsområder.
  • Det vil bli lagt betydelig vekt på personlig egnethet.

Nytt oppvekstsenter

Barnehagen og skolen har flyttet inn i nytt oppvekstsenter høsten 2022. Oppvekstsenteret inneholder barnehage, 1-10 skole, SFO, bibliotek og tannhelsetjeneste. Barnehageavdelingen har 17 barn og skoleavdelingen er en 1-10 skole med 38 elever. Kommunen satser på barn og unges oppvekstmiljø, og deltar i flere spennende prosjekter på oppvekstområdet.

Vi tilbyr

  • et spennende arbeidsmiljø, med engasjerte kolleger med høy faglig kompetanse.
  • lønn etter tariff
  • god pensjonsordning

Røst kommune kan være behjelpelig med bolig, og vi kan også eventuelt formidle kontakt til private aktører på utleiemarkedet.

Søknadsfrist: 5. februar 2023.

Tiltredelse: etter avtale

Kontaktpersoner er

Leder for Røst oppvekstsenter Marit Storjord Vestad, tlf. 95 74 66 71

Skriftlig søknad sendes direkte til kommunen via eDialog - sikker innlevering av post til Røst kommune. Søknaden må inneholde komplett CV med oversikt over utdanning og praksis. Skriv også gjerne noe om din motivasjon for å søke stillingen.

Attester, vitnemål og referanser vil bli etterspurt ved behov. Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Røst kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.