Røst sykehjem og hjemmetjenesten lyser ut sommerjobb til ungdom mellom 15 og 17 år.

Vi søker deg som ønsker å gi ekstra livskvalitet i sommer både for og med eldre. Dette kan blant annet være som lesepartner, samtalepartner eller å gå på tur.

Søknad sendes til Røst kommune elektronisk via eDialog. Søknad skal merkes med «2021/72 Søknad om sommerjobb til ungdom». CV, vitnemål og attester skal vedlegges søknaden.

Spørsmål om stillingene kan rettes til avdelingsleder Arnhild Adolfsen på e-post: Arnhild.Adolfsen@rost.kommune.no

Søknadsfrist 1. juni 2021