Helt ytterst i Lofoten – ti mil ut i havet fra fastlandet – ligger øyriket Røst. Her bor det rundt 490 mennesker, side om side med en av Europas største sjøfuglkolonier og en av verdens rikeste fiskebestander. Røst er en særegen kombinasjon av et levende fiskeri- og jordbrukssamfunn med en åpen og internasjonal kultur.  

Det er daglig fly- og ferjeforbindelse mellom Røst og Bodø og resten av Lofoten.  

Ledige stillinger på Røst skole: 

 • Vikariat som undervisningsinspektør frem tom 31.07.2022. Inspektøroppgavene utgjør 50 prosent av stillingen, resten er undervisning. 
 • Vikariat som pedagog i hel stilling frem tom 31.07.2022. 
 • Tilkallingsvikarer. 

Faglig og formell kompetanse: 

 • Godkjent lærerutdanning, eller annen relevant pedagogisk utdanning. 
 • IKT (Røst kommune har tett IKT-samarbeid med Bodø kommune, og ønsker en lærer/inspektør med god kompetanse i pedagogisk bruk av IKT.)  

Kvalifikasjoner:  

 • Som undervisningsinspektør og pedagog må du ha godkjent utdanning som lærer i grunnskolen. 
 • Som tilkallingsvikar har vi ingen formelle utdanningskrav, men det er en klar fordel om du kan vise til utdanning utover videregående skole. 
 • God formidlingsevne 
 • Gode IKT-ferdigheter 

Personlige egenskaper: 

 • Du har godt humør og ser løsninger framfor problemer. 
 • Du har en inkluderende holdning overfor kolleger og elevene på skolen. 
 • Du er god til å samarbeide og utvikler gode relasjoner med andre. 
 • Du er nysgjerrig, ønsker å lære og har høye forventninger til hva elevene kan mestre. 
 • Du er selvstendig og har høy grad av gjennomføringsevne. 
 • Det vil bli lagt betydelig vekt på personlig egnethet.  

Første møte med Røst når du kommer med ferja. Rorbuene på Kårøya til høyre. Foto: FYB, 2021

Røst skole er en 1-10 skole med 46 elever. Skolen er fådelt, med fire klasser (1-2, 3-4, 5-7 og 8-10). Kommunen satser på barn og unges oppvekstmiljø, og kommunestyret har nylig vedtatt å bygge et nytt oppvekstsenter som skal inneholde barnehage, 1-10 skole, SFO, bibliotek og tannhelsetjeneste. Oppvekstsenteret skal være klart for innflytting i august 2022.  

Vi tilbyr 

 • et spennende arbeidsmiljø, med engasjerte kolleger med høy faglig kompetanse.  
 • lønn etter tariff 
 • god pensjonsordning 

Røst kommune kan være behjelpelig med bolig, og vi kan også ev formidle kontakt til private aktører på utleiemarkedet. 

Søknadsfrist: Innen 30.september  

Tiltredelse: Så snart som mulig. 

Kontaktpersoner er  

 • Leder Røst oppvekstsenter Rasmus Dahle, tlf. 908 48 775 eller  
 • Hovedtillitsvalgt Wenche Andreassen, tlf. 928 52 953 

Skriftlig søknad sendes direkte til kommunen via eDialog - sikker innlevering av post til Røst kommune. Søknaden må inneholde komplett CV med oversikt over utdanning og praksis. Skriv også gjerne noe om din motivasjon for å søke stillingen. Attester, vitnemål og referanser vil bli etterspurt ved behov.   

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. 

Røst kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.