Det er mulig å kombinere denne stillingen med en ekstra 10% stilling, som trosopplærer/menighetspedagog om det er ønskelig.

Tiltredelse – snarest.

Kirka vår på Røst trenger en person som kan delta i menighetsarbeidet sammen med menighets- og fellesråd.

Arbeidsoppgaver:

 • Daglig leder for fellesrådets virksomhet
 • Personalansvar for ansatte i fellesrådet
 • Økonomisk og administrativt lederansvar
 • Drift og vedlikehold av kirke og gravplasser
 • Sekretær- og saksbehandlingsoppgaver for fellesrådet
 • Videreføre kirkens arbeid med kommunen og andre aktører i lokalsamfunnet
 • Kontakt med og rapportering til offentlige myndigheter

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning, gjerne innen økonomi og ledelse. Relevant erfaring kan erstatte manglende formell utdanning
 • Ledererfaring og samarbeidsegenskaper
 • Kunnskap om offentlig forvaltning og kirkelig organisering er en fordel
 • Innsikt, interesse og engasjement for kirkelig virksomhet er ønskelig
 • Personal og økonomierfaring, samt erfaring i bruk av digitalt verktøy

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt, samt evne til å jobbe selvstendig

Vi tilbyr

 • Kontorlokaler på Røst rådhus
 • Opplæring blir gitt
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale
 • Medlemsskap i KLP

Kontaktinformasjon

Tove Andreassen, leder Fellesrådet (+47 930 85 853)

Anita Josdal, n. leder Fellesrådet (+47 938 57 728)

Søknad

Send søknad på e-post til: tove-an2@online.no 

eller send som brev til:

Røst Fellesråd v/ Tove Andreassen, Flyplassveien 6, 8064 Røst