Røst kommune skal bygge opp et dagtilbud for personer med kognitiv svikt.

Helse og omsorg har ledig to stillinger som fagarbeider ved dagtilbudet i:

 • 60 prosent fast stilling med lederoppgaver
 • 40 prosent fast stilling

Krav til kompetanse:

 • Autorisert helsepersonell som; helsefagarbeider/ omsorgsarbeider
 • Relevant videreutdanning er en fordel, men ikke et krav
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Interesse for eldreomsorg og demens sykdom
 • Erfaring fra liknende arbeid er å foretrekke

Stillingens innhold:

 • Utføre oppgaver tilknyttet dagtilbudet 
 • Samarbeid med ulike yrkesgrupper
 • Kvalitetssikre og utvikle kunnskapsbaserte tjenester til tjenestemottakere gjennom å bygge på best tilgjengelig kunnskap, faglig erfaring og brukermedvirkning
 • Kunne utføre enkelte prosedyrer/ administrere medisiner etter godkjent test og opplæring i medikamenthåndtering
 • Kunne benytte IKT system til blant annet dokumentasjon (opplæring vil bli gitt)

Personlige egenskaper:
Du må like å jobbe med mennesker. Du må kunne jobbe med mennesker som har ulik kulturell bakgrunn og ulik livssituasjon, og som har forskjellige evner og muligheter for kommunikasjon.

Du må kunne vise omsorg, vennlighet og respekt. Du må ha gode samarbeidsevner, og evne til læring og vilje til å jobbe i omstilling. Vi har fokus mot fremtidsrettede helsetjenester og hvordan vi kan ruste oss best mulig for fremtiden.

Vi tilbyr
- et spennende arbeidsmiljø, med engasjerte kolleger med høy faglig kompetanse.
- lønn etter tariff
- god pensjonsordning

Røst kommune kan være behjelpelig med bolig, og vi kan også eventuelt formidle kontakt til private aktører på utleiemarkedet.

Kommunen har for tiden flere spennende stillinger utlyst på kommunens hjemmeside under "Ledige stillinger".

Søknadsfrist: 27. februar 
Tiltredelse: etter avtale

Kontaktpersoner er

 • Kine Jensen , Leder sykehjem og Hjemmetjeneste tlf. 76050532/ 97132319
 • Rannfrid Myran, kommunalsjef Helse og omsorg tlf. 76050518/ 95794137

Skriftlig søknad sendes direkte til kommunen via E post:postkasse@rost.kommune.no

 Søknaden må inneholde komplett CV med oversikt over utdanning og praksis. Skriv også gjerne noe om din motivasjon for å søke stillingen. Attester, vitnemål og referanser vil bli etterspurt ved behov. Om du har en samboer / ektefelle som også fristes av livet på ei øy ytterst i havet, så er det jobbmuligheter i evt. andre yrker også.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Røst kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører