På Røst blir det satt opp en ekstra vaksinasjonsdag torsdag 08.november kl 9-12 på Røst helsestasjon. Vaksinen koster 150 kr.

Helsepersonell som har pasientkontakt anbefales spesielt å ta influensavaksine, ansatte i enhet for helse og omsorg i Røst kommune får tilbud om gratis vaksine.

Influensavaksine anbefales spesielt for:

 • Gravide etter 12.svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med: 
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

Les mer om influensavaksine på nettsidene til Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/influensavaksine/

Kommunelege Kjell-Arne Helgebostad