AvfallVektMiljøstasjonen har mottak av flere typer avfall som ikke inngår som vanlig husholdningsavfall. Miljøstasjonen har adresse Flyplassveien 13. Åpningstider er mandag og torsdag kl. 12.00 - 15.00.

Avfall som kan leveres:

  • Hvitevarer, elektrisk avfall - leveres gratis
  • Restavfall
  • Trematerialer
  • Metaller
  • Spesialavfall - batterier, maling, olje, eternittplater etc.
  • Papp 
Avfall blir veid og det betales etter fastsatte satser. Alle privatpersoner må betale via betalingsterminal ved levering av avfall.