Møteplan 2021 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Kommunestyret 3 3 21 27 22
Formannskapet 27 17 3 14 20 16
Hovedutvalg for næring 27
Ungdomsrådet 17
Eldreråd / råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Sakkyndig nemd, eiendomsskatt 23
Klagenemd
Møteplan 2020 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Kommunestyret 3 6 15 20 24 30 9 14 15 11 25 16
Formannskapet 22 4 13 17 2 1 6 10 1
Hovedutvalg for næring 20 2 17 10 16
Ungdomsrådet 31 7
Eldreråd / råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 2 2 3
Sakkyndig nemd, eiendomsskatt 20
Klagenemd 17
Møteplan 2019 (Arkiv) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Kommunestyret 7 3 22 19 18 9 16 28 11 13 10
Formannskapet 29 1 12 3 7 22 5 19 14 28 16 20 9
Hovedutvalg for næring 29 12 7 22 19 4 9
Administrasjonsutvalget
Eldreråd/råd for funksjonshemmede
Ungdomsrådet
Valgnemnd
Møteplan 2018 (Arkiv) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Kommunestyret 20 24 15 18 18 16 17 6 13 11
Formannskapet 30 10 8 18 4 16 30 6 26 11
Hovedutvalg for næring 9 8 18 5 16 26
Administrasjonsutvalget 10 11
Eldrerådet/råd for funksjonshemmede
Ungdomsrådet
Sakkyndig nemnd, eiendomsskatt
Møteplan 2017 (Arkiv) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Bystyret
Kommunestyret 8 25 29 27 29 9 12 7 14 23
Formannskapet 10 4 25 15 27 12 29 29 30 27
Hovedutvalg for næring 31 4 22 29 27
Kontrollutvalget
Klagenemnd
Eldreråd/råd for funksjonshemmede
Ungdomsråd
Sakkyndig nemnd, eiendomsskatt

Tlf. 76 05 05 00
postkasse@rost.kommune.no

Post- og besøksadresse:
Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst

Organisasjonsnummer: 945 037 687
Kontonummer: 4500 78 75839
Kommunenummer: 1856

Legekontor: tlf. 76 05 05 40
Legevakt etter 14:30 og i helg: tlf. 116 117

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)