Dette innebærer at alle søknader til næringsfondet må sendes inn gjennom nettstedet www.regionalforvaltning.no
Her må søker først registrere seg som bruker, før søknaden kan legges inn.

Hvem kan søke og hva kan det søkes støtte til?
For informasjon se vedlagte "Retningslinjer for bruk av Røst kommunale næringsfond", vedtatt av kommunestyret 15.mai 2018.

Røst kommune har også et eget "Gründerfond". Hovedmålet med dette er å satse på gründere i alderen 18 - 35 år, der disse faller utenfor Innovasjon Norges ordninger. Fondet skal brukes til unge gründere med konkrete foretningsideer, og som har behov for å øke sin kompetanse med tanker på å starte egen bedrift. Se egne retningslinjer.

Søknader saksbehandles fortløpende og legges til behandling på førskommende møte. 
Formannskapet er fondsstyre i Røst kommune.

Har du spørsmål eller trenger du hjelp til elektronisk søknad kan du kontakte:

Røst kommune tlf 76050500 eller sende e-post til postkasse@rost.kommune.no