Feile fakturaer er annullert i systemet og vil ikke medføre ytterligere omkostninger.

Vi beklager det inntrufne.


Hilsen

Vigdis Jensen