Øymusikanten skal bidra til å øke aktiviteten i kulturlivet på Røst, både i kommunal og privat regi. Øymusikantens vil være en særlig viktig samarbeidspartner for kulturskolen på Røst og som organist ved kirkelige handlinger for Røst menighet.
Øymusikanten vil også være en samarbeidspartner for frivillige lag og foreninger og andre aktuelle aktører, dette etter avtale med den enkelte.

For utfyllende informasjon - se fullstendig utlysningstekst.

Søknadsfrist 16. februar.