Vi går nå inn i siste uke med forhåndsstemming og vi har følgende åpningstider for forhåndsstemming på rådhuset:

Mandag – torsdag:            kl. 09:00 – 14:30
Fredag:                                kl. 09:00 – 18:00

Frem til og med fredag 8. september kan du forhåndsstemme der du oppholder deg. På valgdagene 10 og 11. september må du stemme i den kommunen du er manntallsført i, denne informasjonen finner du på valgkortet ditt.

Institusjonsvalg

Tirsdag 5. september er det institusjonsvalg på sykehjemmet kl. 13:00 – 14:00. Her kan beboere, besøkende og ansatte avgi sin forhåndsstemme.

Stemme hjemme?

Ambulerende stemmegivning (stemme hjemme) betyr at to valgmedarbeidere kommer og tar imot stemmen din der du bor.

Dersom du ikke kan komme til et valglokale eller avgi forhåndsstemme i rådhuset på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke valgstyret i kommunen om å få stemme hjemme, eller der du oppholder deg.

Søknaden må inneholde: Fullt navn, fødselsdato, nøyaktig oppholdsadresse og telefonnummer. Fristen for å søke om dette er torsdag 7. september kl. 10.00. Ta kontakt med OSK tlf. 76 05 05 00.