Nyhetsarkiv

  • Godkjente valglister til kommunevalget 2019

    Av Hilde-Beate Johansen,
    Logo valg

    Jfr.valgloven § 6-7 ligger nå godkjente lister ute til gjennomsyn her på kommunens hjemmeside og på rådhuset. Valgloven § 6-8 fastsetter adgang til å klage innen 7 dager etter offentliggjøring, for dem som mener valgstyret må omgjøre et vedtak. Departementet er klagemyndighet, dersom valgstyret ikke tar klagen til følge.

Siste 6 måneder

Arkiv

 

Tlf. 76 05 05 00

postkasse@rost.kommune.no

Post- og besøksadresse:
Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst

Organisasjonsnummer: 945 037 687

Kontonummer: 4500 78 75839

Kommunenummer: 1856

Legekontor: tlf. 76 05 05 40

Legevakt etter 14:30 og i helg: tlf. 116 117