Nyhetsarkiv

 • Bufdir: Tilskudd til inkludering av barn og unge 2024

  Av Kristian Stråmyr,
  Bilde av to fargerike lekedrager som flyver i luften.

  Aktører på Røst kan søke om tilskudd fra Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) fra ordningen "tilskudd til inkludering av barn og unge". Søknader sendes direkte til Bufdir via søknadsportalen.

 • Teknisk feil - offentlig postjournal og møteportal

  Av Kristian Stråmyr,
  Røst

  Vi opplever en teknisk feil med offentlig postjournal og møteportalen, som medfører at dokumenter som vanligvis fulltekst-publiseres ikke kan lastes ned. Saken er meldt inn til leverandør. I mellomtiden kan publikum be om å få tilsendt dokumenter man ønsker innsyn i.

 • Lærling - Service- og administrasjonsfaget

  Av Kristian Stråmyr,
  Utsikt over Røstlandet med Vedøy i bakgrunnen.

  Røst kommune søker etter en lærling i service- og administrasjonsfaget for å jobbe ved Røst offentlig servicekontor. Ved servicekontoret har vi god oversikt over Røst kommune og gir informasjon og veiledning til alle som har behov for kommunale tjenester.

Tlf. 76 05 05 00
postkasse@rost.kommune.no

Post- og besøksadresse:
Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst

Organisasjonsnummer: 945 037 687
Kontonummer: 4500 78 75839
Kommunenummer: 1856

Legekontor: tlf. 76 05 05 40
Legevakt etter 14:30 og i helg: tlf. 116 117

Tilgjengelighetserklæring (bokmål)