Nyhetsarkiv

 • Offentlig ettersyn - reguleringsendring Røst havn

  Av Tom Ragnar Pedersen,
  Reguleringsplan endring

  Røst formannskap legger ut endring i reguleringsplanen for Røst havn til offentlig ettersyn. Frist for å komme med merknader eller uttalelser er satt til 14. januar 2019.

 • Ledig vikariat som badevakt

  Av Elisabeth Mikalsen,
  Svømmehall

  Røst kommune har ledig vikariat som badevakt i 10,7 % stilling fra 01.01.19

 • TETT PÅ - Ungdom i fokus 30.November

  Av Hilde-Beate Johansen,
  Logo Røst ungdomsråd

  Røst ungdomsråd kan stolt presentere en dag med fokus på forebyggende tiltak i forhold til rus og dette på oppdrag fra Røst kommune. Ungdomsrådet har jobbet med prosjektet i lang tid og har stort fokus på området. Rune Røbekk er sivilt ansatt i politiet og har jobbet med barn og ungdom i mange år. Han er blant annet knyttet til Felles ansvar, ungdomskontrakter, prosjektet Tett På og han vil sammen med 2 politistudenter være sammen med ungdommen denne dagen.

 • Strategisk næringsplan 2019-28 ute på høring

  Av Elisabeth Mikalsen,
  Kommunevåpen

  Kommunestyret vedtok planprogram for Strategisk næringsplan den 24.04.2018. Planprosessen har vært gjennomført slik den var planlagt. Dialogen med næringslivet har gjennomgående vært god, og innspill som er kommet i åpne møter og temamøter er tatt inn i planforslaget.

 

Tlf. 76 05 05 00

postkasse@rost.kommune.no

Post- og besøksadresse:
Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst

Organisasjonsnummer: 945 037 687

Kontonummer: 4500 78 75839

Kommunenummer: 1856

Legekontor: tlf. 76 05 05 40

Legevakt etter 14:30 og i helg: tlf. 116 117