• Herlandas Matuza
  • Heidi Aina Evjen

I henhold til domstolloven § 68 skal forslaget legges ut til alminnelig ettersyn i minst to uker. Kommunen oppfordrer enhver som har noe å innvende mot forslaget, om å melde det til kommunen innen 13. oktober.

Innvendinger sendes til postkasse@rost.kommune.no