Les mer om vaksinering av eldre og risikogrupper på Røst

Åpne vaksinedager på Røst (uten timebestilling)

  • tirsdag 27.september kl 10-14 på helsestasjonen (covid-19)

  • torsdag 13.oktober kl 17-20 på omsorgstua (covid-19 og influensa)

Oppfriskningsdose av koronavaksine anbefales til alle over 65 år, og i tillegg:

  • risikogrupper mellom 18 og 64 år. 
  • personer i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom.

Også til dem som har vært syke
Anbefalingen om å ta ny oppfriskningsdose gjelder også dem som nylig har gjennomgått en koronainfeksjon. Det bør ha gått minimum tre uker fra gjennomgått sykdom til vaksinasjon. Det kan gjerne gå lenger tid enn tre uker, siden det trolig vil gi en enda bedre respons på vaksinen. 

Les mer om koronavaksinen på Folkehelseinstituttets nettsider