Lesekiosken på Røst, ble i går - offisielt åpnet av ordfører Elisabeth Mikalsen og biblioteksjef Hanne Ødegård.

Kiosken er en av 100 verneverdige telefonkiosker som skal brukes i til et litteraturformidlingsprosjekt i regi av Sparebankstiftelsen DNB og Foreningen !Les.

Lesekiosken fungerer slik:

TA EN BOK – GI EN BOK

Sett fra deg en bok du har lest og ta en ny med hjem.
Sparebankstiftelsen DNB og Foreningen !les gir nytt innhold til 100 vernede telefonkiosker i Norge.
I lesekioskene kan du finne nytt lesestoff og sette fra deg bøker som andre kan få glede av. Gjennom dette vil kiosken ha en naturlig utskifting av bøker til enhver tid.

Man må også gjerne skrive en kort melding i boka om hvorfor du vil dele akkurat denne.
Målet med prosjektet er å tilgjengeliggjøre litteratur og gode leseopplevelser for folket.

Telefonkiosken har fått en «makeover» og er nå klar til å bruk.

Lesekiosken på Røst er nr. 34 av 100 og den første av 4 som så langt er planlagt i Nordland.
Alle kioskene har et eget nummer og et selvvalgt sitat som er satt opp på en plakett i Lesekiosken.

Hos oss fikk Lesekioskens Fadder som er Røst kommune v/biblioteksjef Hanne Ødegård gleden av å velge sitat. Valget falt på et utdrag fra Petter Dass og Nordlands Trompet: 

«Og skulle du Herre forkorte din Hand
At stænge Skrei-Torsken og Fisken fra Land
da lagdes vi hastelig øede»