Helt ytterst i Lofoten – ti mil ut i havet fra fastlandet – ligger øyriket Røst. Her bor det rundt 490 mennesker, side om side med en av Europas største sjøfuglkolonier og en av verdens rikeste fiskebestander. Røst er en særegen kombinasjon av et levende fiskeri- og jordbrukssamfunn med en åpen og internasjonal kultur. Det er daglig fly- og ferjeforbindelse mellom Røst og Bodø og resten av Lofoten. 


Som barne- og ungdomsarbeider planlegger, tilrettelegger og gjennomfører du ulike pedagogiske tilbud for barn og ungdom for å stimulere til vekst og utvikling.

Arbeidsoppgaver:

  • hjelpe barn med å få en sosial utvikling gjennom kommunikasjon, samspill, fellesskap, lek, utforsking og læring
  • veilede barn og unge til å ta ansvar for sitt eget liv
  • planlegge og gjennomføre aktiviteter
  • være en god rollemodell for barn og unge
  • kunnskap om barns medbestemmelse og samarbeide med hjemmet

For å jobbe i barnehagen må du legge fram gyldig politiattest.

Kvalifikasjoner:

  • Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider
  • Erfaring fra jobb i barnehage

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Personlige egenskaper:

Som barne- og ungdomsarbeider må du være interessert i å jobbe med barn og ungdom. Du må være åpen, fleksibel og samarbeidsvillig, ha god relasjonskompetanse, kunne kommunisere med mennesker med ulik bakgrunn og i ulike livssituasjoner. Du må også være selvstendig og ansvarsbevisst.

Om Røst barnehage:

Røst barnehage er en liten barnehage som for tiden har 13 barn. Kommunen satser på barn og unges oppvekstmiljø, og kommunestyret har nylig vedtatt å bygge et nytt oppvekstsenter som skal inneholde barnehage, 1-10 skole, SFO, bibliotek og tannhelsetjeneste. Oppvekstsenteret skal være klart for innflytting høsten 2022.

Vi tilbyr:

  • et spennende arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer
  • lønn etter tariff
  • god pensjonsordning

Søknadsfrist: 19.07.2021.

Tiltredelse: Midt i august 2021. Første studie- og planleggingsdag er mandag 16. august.

Kontaktperson ved spørsmål om stillingen er:

Skriftlig søknad sendes direkte til kommunen via eDialog - sikker innlevering av post til Røst kommune. Søknaden må inneholde komplett CV med oversikt over utdanning og praksis. Skriv også gjerne noe om din motivasjon for å søke stillingen. Attester, vitnemål og referanser vil bli etterspurt ved behov. 

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Røst kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.