Barnevernet har kontortid på Røst 1 eller 2 dager  - hver annen uke eller ved behov. 

Kontoret befinner seg på Rådhuset.

Oversikt over kontortid finner du under fanen dokumenter.