Fagutdanning

5 ansatte i omsorgstjenesten tar fagbrev. En som institusjonskokk og 4 som helsefagarbeidere. De avlegger teorieksamen førstkommende mandag. Praktisk eksamen blir på nyåret. Det er også andre ansatte i kommunen og noen i næringslivet som skal ta fagbrev i ulike fag. Vi ønsker dem alle lykke til med eksamen!

Av Hanne Skjefstad,

 

Tlf. 76 05 05 00

postkasse@rost.kommune.no

Post- og besøksadresse:
Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst

Organisasjonsnummer: 945 037 687

Kontonummer: 4500 78 75839

Kommunenummer: 1856

Legekontor: tlf. 76 05 05 40

Legevakt etter 14:30 og i helg: tlf. 116 117