Møtedokumentene finner du her:

09.00

Velkommen
Kommunevis presentasjon og gjennomgang av dagsorden

09.15

Status for Øykommuneprosjektet – bakgrunn, hva har vi oppnådd og hva er den videre planen for prosjektet med særlig vekt på søknad om Bygdevekstavtale v/ leder av styringsgruppen for Øykommuneprosjektet, Torild Fogelberg Hansen, kommunedirektør Træna kommune

09.40

Øykommunene sett fra utsiden – hva gjør øykommunene unike, hvilke utfordringer og muligheter finnes? v/ Geir Vinsand, NIVI Analyse

10.00

Pause inklusiv fordeling i grupper

10.15

Hvilke innspill vil vi gi til den videre utviklingen av Øykommuneprosjektet nå jfr. søknaden om Bygdevekstavtale (vedlagt innkallingen)

11.00

Oppsummering og plan for neste felles kommunestyre 31. januar

11.30

Avslutning