Røst kommune har tilrettelagt slik at alle skal kunne stemme på en trygg måte. - Med tanke på å unngå kø, oppfordrer vi de som allerede vet hva de skal stemme før valgdagen om å benytte muligheten til å forhåndsstemme, sier valgansvarlig Kristian Stråmyr.

Slik stemmer du

Når du skal forhåndsstemme til høstens Stortingsvalg eller sametingsvalg, melder du deg først ved skranken ved servicekontoret for informasjon.

Servicekontoret ligger rett innenfor hovedinngangen på Rådhuset.  

Husk å ta med deg gyldig legitimasjon (pass, førerkort eller bankkort med bilde) og eventuelt valgkort. De fleste får valgkortet elektronisk i år. Du trenger ikke ta med deg valgkortet for å få stemme. 

Du blir vist til valgavlukket, og deretter tilbake til skranken der sammenbrettet stemmeseddel blir tatt i mot og stemplet. Du legger selv seddelen i urnen.

Les mer om forhåndsstemming til stortingsvalget på valgdirektoratets nettsider:

Informasjonsfilm fra valgdirektoratet:

Forhåndsstemme på institusjon?

Det vil bli mulighet å stemme på Røst helsesenter tirsdag den 7. september kl. 13.00 - 14.00.

Forhåndsstemme i en annen kommune enn hjemkommunen?

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn hjemkommunen din ved stortingsvalget, sendes din stemme til din hjemkommune.

Norge er inndelt i 19 valgdistrikter som følger fylkesgrensene før regionreformen. Forhåndsstemmer du i en kommune som ligger i et annet valgdistrikt enn kommunen du er manntallsført i, får du utdelt en avkryssingsstemmeseddel som kun er påført deregistrerte partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for, eller skrive på, hvilket parti/gruppe du vil stemme på.

En valgmedarbeider stempler stemmeseddelen, før du legger den i stemmeseddelkonvolutt. Stemmeseddel blir lagt i en omslagskonvolutt, som legges i valgurnen for utenbysstemmer. Stemmen sendes så til din hjemkommune.

Stemme ved sametingsvalget?

I Røst er det under 30 personer som er registrert i Sametingets valgmanntall, så du kan bare avgi forhåndsstemme til sametinget i Røst. 

For å kunne stemme ved sametingsvalget må du være over 18 år, og stå i sametingets manntall.

Ta gjerne med valgkort fra sametinget. Husk legitimasjon.

Ved ankomst i servicekontoret må du melde fra om at du ønsker å avgi stemme til sametingsvalget, og vil da få utdelt et stemmeseddelsett og en blå konvolutt. Så går du i avlukket, bretter den stemmesedelen du velger og legger den i den blå konvolutten. Henvend deg så i skranken der den blå konvolutten blir tatt i mot og sendt til valgstyret i ditt valgdistrikt.

Les mer om forhåndsstemming til sametinget på sametingets nettsider: