For å redusere smitterisikoen må vi ha noen restriksjoner og ber besøkende om å følge våre smittevernrutiner og hygieniske tiltak slik at beboerne skal få gleden av samværet med sine pårørende. 

Oppdatert 28/6-20

Besøk må avtales på forhånd:

Ring Røst helsesenter 760 50 530.

  • Besøkstiden vil være mellom kl 10.30-12.30 og 16-19
  • Besøkende vil ikke få komme inn på sykehjemmet, besøket vil bli på omsorgsstuen, ved spesielle situasjoner kan vi vurdere og legge til rette for å gjennomføre dette på annet vis.
  • Du kan ta pasienter med på tur og biltur.
  • Du må sprite hender ved ankomst og når du drar.
  •  Det skal være 1 meters avstand mellom deg og den du besøker.
  • Det vil bli ført logg over besøkende som oppbevares i 6 uker.
  • Det vil ikke være muligheter for servering av mat eller drikke under besøket.
  • Besøkende vil bli bedt om å signere en egenerklæring på at man ikke har luftveissymptomer eller har vært utsatt for Covid -19 etc.
  • Personer med luftveissymptomer eller annen akutt sykdom skal ikke komme på besøk.