For å redusere smitterisikoen må vi ha noen restriksjoner og ber besøkende om å følge våre smittevernrutiner og hygieniske tiltak slik at beboerne skal få gleden av samværet med sine pårørende. Gjelder fra 18.05.20.

 

Besøk må avtales på forhånd:

Ring Røst helsesenter 760 50 530.

Rammer for besøket:

 • Har du vært utenfor Røst, er det 10 dager karantene før du kan komme på besøk. Denne bestemmelsen utgår fra 28.05.20.

(Det kan unntas ved alvorlig sykdom og livets sluttfase, men da med strengere hygienetiltak)

 • Det vil være en begrensning på 2 stykker per besøk.
 • Besøkstiden vil være begrenset, den vil variere med antall besøk og hvilken personellressurser som er tilgjengelig for å håndtere besøk. Besøkstiden er i utgangspunktet 30 minutter.
 • Det vil bli ført logg over besøkende som oppbevares i 6 uker.
 • Det vil ikke være muligheter for servering av mat eller drikke under besøket.
 • Besøkende vil bli bedt om å signere en egenerklæring på at man ikke har luftveissymptomer eller har vært utsatt for Covid -19 etc.
 • Personer med luftveissymptomer eller annen akutt sykdom skal ikke komme på besøk.
 • Besøkstiden vil være mellom kl 10.30-12.30 og 16-19
 • Besøkende vil ikke få komme inn på sykehjemmet, besøket vil bli på omsorgsstuen, ved spesielle situasjoner kan vi vurdere og legge til rette for å gjennomføre dette på annet vis.
 • Du må sprite hender ved ankomst og når du drar.
 • Det skal være 1 meters avstand mellom deg og den du besøker.