Inngangpartiet på legekontoret vil være åpent hver dag fra kl 10 og 23.  Her kan alle hente gratis koronatester.

For personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved covid-19 kan det være aktuelt å behandle med legemiddelet Paxlovid som kan dempe sykdomsutviklingen

Blant de viktigste kroniske sykdommene i denne sammenhengen er:

  • Aktiv kreftsykdom eller pågående/nylig behandling mot denne
  • Alvorlig hjerte- eller lungesykdom
  • Dårlig regulert diabetes
  • Alvorlig overvekt – kroppsmasseindeks høyere enn 35
  • Kronisk nevrologisk sykdom med betydelig nedsatt funksjon
  • Alvorlig psykisk sykdom, spesielt alvorlig schizofreni
  • Alvorlig demens
  • Downs syndrom

Les mer på helsenorge.no

Det er lege som vurderer dette, kontakt legekontoret eller legevakt på telefon 116 117.