Personer i risikogruppene på Røst som ønsker en slik vaksine kan kontakte legekontoret i åpningstiden. Tilbudet gjelder for: 

  • Alle personer over 65 år (hvert 10 år). 
  • Personer med sykdom som gir immunsvikt eller som bruker medisiner som svekker immunforsvaret. Vaksinen er også anbefalt ved flere kroniske sykdommer og enkelte andre sykdommer som gir økt risiko for pneumokokksykdom. Snakk med fastlegen din om du har en sykdom som utgjør økt risiko for alvorlig pneumokokksykdom.  
  • Personer som gjennom sitt yrke har økt risiko for smitte som laboratoriepersonell og personer som eksponeres for sveiserøyk.  

Pneumokokkvaksine er viktig for eldre for den beskytter mot en bakterie som kan gi lungebetennelse, ørebetennelse eller bihulebetennelse, og kan også gi et alvorligere sykdomsforløp som blodforgiftning. Vaksinen gir beskyttelse i 10 år.

Les mer få nettsidene til Folkehelseinstituttet:

https://www.fhi.no/nyheter/2022/gratis-pneumokokkvaksine/