Grunnarbeidet lyses ut til lokale entreprenører mens øvrige byggearbeider lyses ut som en åpen generalentreprise. Arkitekter og rådgivende ingeniører arbeider nå sammen med kommunen med kravspesifikasjonen for det nye bygget. Det er fortsatt et mål at oppvekstsenteret skal være klar til bruk fra skolestart høsten 2021.