Stillingen er en 50 prosent stilling, med mulighet til å fylle på med vakter i pleie og omsorg om det er ønskelig.

Røst har daglige flyrute til og fra Bodø, og fergeforbindelser med Bodø, Værøy og fastlands-Lofoten.

Vi har full barnehagedekning og 1-10 skole.

Vi har økt fokus på forebyggende arbeid for barn og unge.
Helsesykepleier skal følge Helsedirektoratets retningslinjer for kommunene, ha det overordnede ansvaret for helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon og skolehelsetjeneste.

Helsesykepleier har både det faglige og det utøvende ansvar for tjenesten. Helsestasjonen er samlokalisert med kommunens legekontor.

Helsestasjonen i Røst kommune omfatter helsestasjon med jordmortjeneste/ svangerskapsoppfølging, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom.

Kommunen har samarbeidsavtale med Nordlandssykehuset om jordmortjeneste.

Helsesykepleier er koordinator for ansvarsgrupper for barn med spesielle behov, koordinator for kommunens samarbeid med BUP, og Er med i psykososialt kriseteam.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig, faglig ansvar for det området som er tillagt  helsesykepleier
 • Ansvar for utviklingen av tjenesten og i det tverrfaglige arbeidet
 • Gjennomføring av helsevurderinger og oppfølging av barn
 • Informasjonsarbeid og helseopplysning
 • Vaksinering og noe smittevernsarbeid
 • Skolehelsetjeneste med spesielt fokus på psykososialt arbeid
 • Koordinator for ansvarsgrupper til barn med spesielle behov
 • Ansvar for utarbeiding av individuell plan i samarbeid med bruker, familie, nettverk og øvrige hjelpeinstanser
 • Gi faglig veiledning til samarbeidspartnere og i utviklingsarbeid

Kvalifikasjoner

Det kreves off. godkjenning som sykepleier med godkjent videreutdanning som helsesykepleier.
Dersom ingen kvalifiserte søkere melder seg kan off. godkjent sykepleier konstitueres i stillingen for ett år. Praksis fra arbeid på helsestasjon og i skolehelsetjenesten vil bli vektlagt. Kunnskaper om psykososialt arbeid for barn og unge.

Personlige egenskaper

Har du gode kommunikasjonsevne med barn og foreldre?
Er du selvstendig, fleksibel og faglig engasjert, og har gode samarbeidsegenskaper? Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk? Da er du den vi søker.

Det legges vekt på personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Hjelp til å skaffe bolig og barnehageplass
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i felles pensjonsordning og gruppelivsforsikring
 • Vi kan også være behjelpelig med å finne jobb til ektefelle/samboer/partner om det er ønskelig

Arbeidssted

Røst Helsesenter

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillingen rettes til enhetsleder helse og omsorg Rannfrid Myran på telefon: 76 05 05 18, eller e-post rannfrid.myran@rost.kommune.no

Søknad sendes til :

Røst kommune
Røstlandveien 37
8064 Røst

Eller digitalt via eDialog

Søknadsfrist:  31.mai 2023