Vi har vurdert at vannstanden i forbindelse med uværet kan komme opp på et rimelig høyt nivå over normal flo. Dette gjelder for neste flo som er beregnet til kl. 04.19 natt til 1. februar 2024.

Det er noe usikkert, men det kan se ut for at vannstanden kan bli ca 0,5 meter høyere enn floa ettermiddagen 31.01.24. Dette kan medføre oversvømmelse i lavtliggende kjellere og ellers lavtliggende terreng. Vindretningen kan likevel være gunstig med hensyn til bølgepåvirkning mot bebyggelse.

Se Kartverket