Når dere skal avgjøre hvorvidt dere skal velge å ta vaksine, er det viktig at avgjørelsen er basert på oppdatert informasjon, riktig fakta og forskning. Det eksisterer mange myter rundt vaksinasjon. Folkehelseinstituttet jobber jevnlig med å innhente det siste innen erfaringsbasert kunnskap og forskning. 

"Nær 1,6 million mennesker i Norge tilhører grupper med økt risiko for komplikasjoner av influensa. Influensa kan blant annet føre til lungebetennelse og forverring av kroniske grunnsykdommer. Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen. Influensavaksinen kan redde mange av disse".

 

Influensavaksinasjon på Røst

Influensasesongen nærmer seg. For noen kan influensa gi alvorlige komplikasjoner og derfor anbefales årlig vaksine til personer i risikogruppene.

Hvem bør vaksinere seg?

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke.
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år
 • Barn og voksne med:
  • diabetes type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Lykke til, og så får vi håpe at høsten og vinterens influensa ikke rammer Røstsamfunnet for hardt.