En samlet oversikt over gjeldende anbefalinger finnes på nettsidene til Helsedirektoratet: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus

Flere bransjer og sektorer har utarbeidet egne veileder for smittevern, vi vil spesielt gjøre oppmerksom på  smittevern i idretten: https://www.fhi.no/nyheter/2020/revidert-veileder-for-smittevern-i-idretten/

I veilederen gis det råd om hvordan idrettslag/foreninger på en forsvarlig måte kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering for og spredning av covid-19.

Målet med de foreslåtte smitteverntiltakene er å beskytte både trenere/instruktører/frivillige, deltakere og foresatte.

Smittevern for idrett (covid-19)

1. Målgruppe, formål og ansvar

2. Arrangementer, treningsareal og garderober

3. Smitteforebyggende tiltak

4. Risikovurdering og sjekkliste for godt smittevern ved idrett

5. Endringslogg