- Det blir spennende å komme til en ny plass og en ny organisasjon, og se hvordan livet er der. Jeg stiller med et åpent sinn, og er veldig interessert i å bli kjent med både øya og folket, sier Inge.

Han er imidlertid langt fra ukjent med livet i distriktskommuner i Nordland. - Det er vel noen og tyve års kommunal erfaring jeg har med meg, som tidligere næringssjef, kommunalsjef og assisterende rådmann i Steigen kommune. I tillegg har jeg bodd 12 år i Tromsø, hvor jeg blant annet ble utdannet fiskerikandidat. Dermed har jeg noe kjennskap til den aller viktigste næringsveien på Røst allerede, forteller han.

Det er ikke bare fra skolebenken at Inge har fiskerierfaring. Han har også fire sesonger bak seg fra vinterfisket i Lofoten, på garn, line og snurrevad. - Første vinteren var jeg med Rolf Bendiksen fra Reine. Vi rodde aldri fra Røst, men var innom der en gang for å få reparert ei not. I tillegg har jeg drevet fiske på Finnmarka, og har faktisk også en sesong med selfangst bak meg.

Han har også jobbet en periode utenlands, med fiskerelaterte bistandsprosjekter i Angola og Mozambique. Til Røst kommer han i første omgang alene, men får muligens selskap med tiden. - Jeg er gift og har tre voksne barn. Kona mi er lærer, og jobber for tiden som lærer i Steigen. Så får vi se hva som skjer etter hvert, smiler Inge.

Han har fått leid seg hus i Røst Boligstiftelse, og ser lyst på tiden som kommer. - Jeg har fått et godt førsteinntrykk av Røst kommune etter de besøkene jeg har hatt der. Livet på Røst og livet i Steigen har antakeligvis mange likheter, avhengig av kommunikasjoner er man uansett. Nå gleder jeg meg stort til å komme til Røst!