I tillegg til eksisterende avfallssortering med matavfall, papp/papir og restavfall innføres det nå plastsortering.

Plasten skal skilles ut og kastes i en gjennomsiktig sekk som blir hentet hver 4. uke. Hver husstand/abonnent velger selv hvordan man organiserer dette hjemme. Det anbefales at man setter inn en egen bøtte for plasavfallet som man tømmer i sekken. Plastavfallet skal ikke samles i poser som igjen kastes i sekken. Plastavfallet skal være synlig.

Hver husstand får utdelt en rull med sekker som skal benyttes. I tillegg deles det ut en lilla krok som man skal benytte for å henge sekken på matavfallsdunken. 

Se forøvrig vedlagte oppskift og renovasjonskalender. Dette blir også utlevert til alle abonnenter.

Lykke til.

Sekk og krok