Årets TV-aksjon blir en annerledes aksjon. Hjertet i TV-aksjonen er bøssebærerne, men på grunn av koronapandemien må bøssebærerne i år samle inn penger digitalt. Ordfører Elisabeth Mikalsen har derfor som leder av årets TV-aksjonskomité på Røst opprettet en digital bøsse gjennom Spleis.

Har du og/eller din bedrift lyst til å gi et bidrag – så gjør det gjerne gjennom den digitale bøssen på den vedlagte lenken: https://www.spleis.no/project/138827

Informasjon fra WWF:

Dette går pengene til:

Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Med konkrete tiltak der problemene er størst, skal årets TV-aksjon ta plasten ved rota. Sammen skal vi redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene.

Med midler fra TV-aksjonen skal man bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker.

I samarbeid med lokalbefolkning, myndigheter og næringsliv skal vi redusere bruken av unødvendig plast. Vi skal samle inn og resirkulere søppel som i dag ender opp i naturen, og jobbe for at  beslutningstakere forplikter seg til å nå WWFs mål om null plast på avveie i 2030!

Mer informasjon kan du bl.a. finne her https://blimed.no/aktuelt/